Privacybeleid

PRIVACYBELEID van Stichting CSf-4-Doggies

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting CSF-4-Doggies verwerkt van haar adoptanten van honden, donateurs, vrijwilligers, belangstellenden en ook overige belanghebbenden.

Indien u contact opneemt voor informatie en/of adoptie van een hond met Stichting CSF-4-Doggies, of ook om een andere reden persoonsgegevens aan Stichting CSF-4-Doggies verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om u persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u daarom ook het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting CSF-4-Doggies, Dorpsstraat 6, 9699 PH  Vriescheloo. Telefoonnummer +31 597 530 660. Email: fordoggies@hotmail.

2.Welke gegevens verwerkt Stichting CSF-4-Doggies en voor welk doel

2.1.a. In het kader van een adoptie en informatieaanvragen van een hond worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam, geslacht tevens
 • adresgegevens eventueel postadres tevens
 • telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen) tevens
 • Paspoort gegevens

2.1.b. In het kader van alle andere in de inleiding omschreven van toepassing zijnde personen:

 • Voor- en achternaam, geslacht tevens
 • Adresgegevens tevens
 • Telefoonnummer en emailadres)sen)

2.2    Stichting CSF-4-Doggies verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

 1. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie
 2. Genoemde gegevens gebruiken wij ook voor het registreren van de adoptie en de correcte administratieve afhandeling hiervan
 3. Je adresgegevens inclusief naam en telefoonnummer gebruiken tevens wij voor het versturen van        uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Stichting CSF-4-Doggies;
 4. Naam, adresgegevens, paspoort gegevens gebruiken wij ook in geval van een adoptie voor het afleggen van een huisbezoek
 5. je naam en bankrekeningnummer gebruiken wij tevens om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3    Persoonsgegevens bewaren we tot uiterlijk één jaar na afloop van de overeenkomst. Deze gebruiken we om je te vragen naar je ervaringen met Stichting CSF-4-Doggies en je te informeren over de ontwikkelingen van Stichting CSF-4-Doggies

3. Bewaartermijnen

Stichting CSF-4-Doggies verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van de adoptie van de hond tot maximaal één jaar na afloop van de adoptie of zolang noodzakelijk is/wordt gesteld door derden zoals zijnde de belastingdienst en accountantsdiensten. Na dit jaar vernietigen wij de persoonsgegevens daarom ook.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1   Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting CSF-4-Doggies passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2   Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting CSF-4-Doggies geen gebruik van diensten van derden.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1   Via de administratie van Stichting CSF-4-Doggies kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting CSF-4-Doggies zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2   Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3   Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting CSF-4-Doggies je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt,  dan kan je hierover per email contact opnemen: fordoggies@outlook.com en vragen naar het klachtenboek.

5.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie fordoggies@outlook.com

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid is aan veranderingen onderhevig. De wijzigingen kunt u hier vinden op de website. Wij adviseren je dan ook om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

Opgemaakt 1 juni 2018

@J.van der Zwan in opdracht van C.S.F.-4-doggies

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  Adoptiehonden
   
  Adoptiehonden
  Hier vindt u al onze honden welke voor adoptie beschikbaar zijn. Voor meer informatie neem gerust contact op
  Donaties en giften
   
  Donaties en giften
  Wij zijn geheel afhankelijk van donaties en giften. Lees hier hoe u ons kan helpen